Giao hàng và hoàn trả

Đơn hàng của bạn

Các đơn hàng thường được gửi đi trong vòng 2 ngày sau khi nhận được thanh toán và được vận chuyển qua EMS. Nếu bạn thích được giao hàng bởi EMS, bạn sẽ phải trả một khoản phí bổ sung, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi trước khi chọn phương pháp này. 

Phí vận chuyển bao gồm phí vận chuyển và đóng gói cũng như chi phí bưu phí. Phí xử lý là cố định, trong khi lệ phí vận chuyển khác nhau tùy theo tổng trọng lượng của lô hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên nhóm các mặt hàng của bạn theo một đơn đặt hàng. Chúng tôi không thể nhóm hai đơn đặt hàng riêng biệt được đặt riêng, và phí vận chuyển sẽ áp dụng cho mỗi người trong số họ. Gói cước của bạn sẽ được gửi đi theo rủi ro của bạn, nhưng bạn sẽ được đặc biệt quan tâm để bảo vệ các đồ vật dễ vỡ.

Hộp có nhiều kích cỡ và các mặt hàng của bạn được bảo vệ tốt.